WIERSZ

Pracownikom służby zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom
i ratownikom w podziękowaniu za ofiarną pracę i bezinteresowną pomoc.
Wiersz dla wolontariuszy Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka (2020)
 
TYM, KTÓRZY NIOSĄ POMOC
 
Gdy końca świata nastał czas,
I stanął Bóg na szczycie,
Do ludzi rzekł: Niech każdy z was,
Oceni własne życie.
 
Każdy mógł wybrać jedną z dróg,
I poszedł własną drogą,
Ale przekroczyć nieba próg
Tylko nieliczni mogą.
 
Ten z was, kto dobre serce miał
I był wolontariuszem,
Na pewno już egzamin zdał
I zbawił swoją duszę.
 
Bo tylko ten (tu potarł skroń),
Może się znaleźć w niebie,
Kto umiał podać bratnią dłoń,
Tym, którzy są w potrzebie.
 
Może dostąpić moich łask,
I zawsze podziw budził,
Ten kto swym sercem chociaż raz,
Obdzielił innych ludzi.
 
Kto dobro swe rozsiewał w krąg,
Był do pomocy skory,
Kto nie żałował swoich rąk
I zwykł pomagać chorym.
 
Kto tego w życiu dowiódł sam,
Dla innych stał się wzorem,
Przed nim do nieba wiele bram
Stoi od dziś otworem.
 
Na koniec Bóg (to żaden cud),
Te wypowiedział słowa:
Wolontariusze! Za wasz trud
Chciałbym wam podziękować.
 
Wtedy Syn Boży siadł u stóp
I ojcu tak podpowie:
Znam takich ludzi, ponad stu,
Poznałem ich w Krakowie.
 
Z serdecznymi życzeniami – Wojciech Dąbrowski

Scroll to Top